LOADING ...

Tải App XEYEU

Lý thuyết lái xe    Dạng đề thi lý thuyết GPLX của tất cả hạng bằng

Về cấu trúc đề thi lý thuyết lái xe, bạn có biết các câu hỏi lý thuyết sát hạch được chia thành mấy dạng ? Mỗi dạng câu hỏi có bao nhiêu câu, và sẽ lấy bao nhiêu câu cho từng hạng ?Bạn đọc bài này sẽ rõ.

Chắc có ít người để ý đến những ý trong câu hỏi tôi nêu ra trong phần đầu bài viết. Chắc cũng ít người học quan tâm. Đứng ở vai trò người học thi, bạn muốn làm sao cho làm bài tốt, điểm cao, chứ cũng không để ý đến cấu trúc đề thi lý thuyết. Đó là việc của người làm đề thi, viết phần mềm thi.

Tất nhiên bạn có thể yên tâm rằng, các câu hỏi sát hạch lý thuyết của tất cả các bằng đều nằm trong bộ 450 câu hỏi sát hạch lái xe. Chỉ khi bạn muốn biết cách phân bổ, hay kết cấu đề thi lý thuyết thế nào mới cần tìm hiểu sâu hơn, và đó cũng là chủ đề của bài viết này.

Có mấy nhóm câu hỏi trong đề thi lý thuyết?

Nếu bạn xem kỹ trong Bộ 450 câu hỏi, thì thấy tất cả số này được phân thành 7 nhóm như sau:

 1. Khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ
 2. Nghiệp vụ vận tải
 3. Văn hóa, đạo đức nghề nghiệp người lái xe
 4. Kỹ thuật lái xe ô tô 
 5. Cấu tạo và sửa chữa xe ô tô
 6. Hệ thống biển báo hiệu đường bộ
 7. Giải các thế sa hình

Lượng câu hỏi mỗi loại cho mỗi hạng bằng

Tất cả có 10 hạng bằng lái xe cơ bản gồm: A1, A2, A3, A4, B1, B2, C, D, E, F. Riêng hạng F lại có thêm FB2, FC, FE… nhưng đề thi đều giống nhau, nên tôi không đi vào chi tiết nữa.

Lúc đầu tôi nghĩ mỗi hạng bằng có số câu hỏi lý thuyết khác nhau, và cấu trúc đề thi lý thuyết cũng khác nhau. Nhưng thực tế không phải vậy, một số hạng được gộp chung với nhau, và có cùng bộ đề ôn và thi lý thuyết. Cụ thể là có 10 hạng bằng nhưng chỉ có 5 nhóm đề thi lý thuyết sát hạch như sau:

 1. Đề thi hạng bằng A1
 2. Đề thi hạng bằng A2
 3. Đề thi hạng A3 và A4 giống nhau
 4. Đề hạng B1
 5. Đề thi các hạng B2, C, D, E, F giống nhau

Và dưới đây là chi tiết số câu hỏi từng nhóm trong mỗi hạng.

Đề thi lý thuyết lái xe hạng A1

Lý thuyết thi lấy bằng A1 chỉ gồm 150 câu, được lựa chọn từ bộ 450 câu hỏi (nêu trên). Nếu bạn định ôn thi hạng A1, thì cũng nên mua cuốn tài liệu 150 câu hỏi để tiện cho việc học và tra cứu. Thời gian làm bài với đề thi lý thuyết A1 là 15 phút, và bạn sẽ đạt nếu trả lời đúng tối thiểu 16/20 câu.

Cấu trúc đề thi lý thuyết lái xe hạng A1 (quyển 150 câu hỏi) như sau:

Các phần câu hỏi   từ câu- đến câu Số lượng câu hỏi Số câu trong đề A1
1. Khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ Khái niệm: 1-13 13 1
  Quy tắc:    14-72 59 7
  Tốc độ:    73-75 3 1
2. Văn hóa, đạo đức nghề nghiệp người lái xe   76-80 5 1
3. Hệ thống biển báo hiệu đường bộ   81-115 35 5
4. Giải các thế sa hình    116-150 35 5
  Tổng   150 20

Đề thi lý thuyết lái xe hạng A2

Trước đây thì hạng A2 có đề thi giống A1, nhưng gần đây đã tách riêng với nhiều câu hỏi hơn. Với bằng A2, bạn cần ôn tổng số 365 câu hỏi, khi thi cần làm đúng tối thiểu 18/20 câu trong vòng 15 phút là đạt.

Chi tiết từng nhóm lý thuyết, và tổng số câu hỏi của hạng bằng này như bảng dưới.

Các phần câu hỏi

 

từ câu-đến câu

Lượng câu Bộ đề

Số câu A2

1. Khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ

Khái niệm:

1-21

21

1

 

Quy tắc:   

22-131

110

7

 

Tốc độ:  

132-145

14

1

2. Nghiệp vụ vận tải

 

bỏ

0

0

3. Văn hóa, đạo đức nghề nghiệp người lái xe

176 - 200 

25

1

4. Kỹ thuật lái xe ô tô 

 

bỏ

0

0

5. Cấu tạo và sửa chữa xe ô tô

 

bỏ

0

0

6. Hệ thống biển báo hiệu đường bộ

 

256 - 355

100

5

7. Giải các thế sa hình

 

356 - 450

95

5

 

Tổng

 

365

20

Đề thi lý thuyết lái xe hạng A3, A4

Hai hạng A3, A4 có đề lý thuyết tương tự nhau, tổng số câu hỏi cần ôn tập là 390. Thời gian làm bài thi là 15 phút, bạn làm đúng tối thiểu 18/20 câu là đạt.

Chi tiết như bảng dưới. ​

Các phần câu hỏi   từ câu -
đến câu
Số lượng câu hỏi Số câu trong đề thi A3, A4
1. Khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ Khái niệm: 1-21 21 1
  Quy tắc:    22-131 108 7
  Tốc độ:    132-145 14 1
2. Nghiệp vụ vận tải   146-175 27 1
3. Văn hóa, đạo đức nghề nghiệp người lái xe   176 - 200  25 1
4. Kỹ thuật lái xe ô tô    bỏ 0 0
5. Cấu tạo và sửa chữa xe ô tô   bỏ 0 0
6. Hệ thống biển báo hiệu đường bộ   256 - 355 100 5
7. Giải các thế sa hình    356 - 450 95 4
  Tổng   390 20

Đề thi lý thuyết lái xe hạng B1

Hạng B1 cũng là lái xe giống B2, nhưng không kinh doanh, do đó bỏ phần lý thuyết “Nghiệp vụ vận tải” trong đề thi. Tổng số câu hỏi ôn tập là 420 câu, khi thi cần trả lời đúng tối thiểu 26/30 trong vòng 20 phút là đạt. 

Kết cấu đề thi lý thuyết hạng này như sau:

Các phần câu hỏi   từ câu- đến câu Số lượng câu hỏi Số câu trong đề B1
1. Khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ Khái niệm: 1-21 21 1
  Quy tắc:    22-131 110 7
  Tốc độ:    132-145 14 1
2. Nghiệp vụ vận tải   bỏ 0 0
3. Văn hóa, đạo đức nghề nghiệp người lái xe   176 - 200  25 2
4. Kỹ thuật lái xe ô tô    201 - 235 35 1
5. Cấu tạo và sửa chữa xe ô tô   236 - 255 20
6. Hệ thống biển báo hiệu đường bộ   256 - 355 100 9
7. Giải các thế sa hình    356 - 450 95 9
  Tổng   420 30


Đề thi lý thuyết lái xe hạng B2, C, D, E, F

Từ hạng B2 đến các hạng còn lại C, D, E, F lý thuyết gồm đủ 450 câu. Thời gian thi là 20 phút, và bạn cần làm đúng tối thiểu 28/30 câu mới đạt.

Chi tiết như sau:​

Các phần câu hỏi   từ câu - đến câu Số lượng câu hỏi Số câu trong đề
B2, C, D, E
1. Khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ Khái niệm: 1-21 21 1
  Quy tắc:    22-131 110 7
  Tốc độ:    132-145 14 1
2. Nghiệp vụ vận tải   146 - 175 30 1
3. Văn hóa, đạo đức nghề nghiệp người lái xe   176 - 200  25 1
4. Kỹ thuật lái xe ô tô    201 - 235 35 1
5. Cấu tạo và sửa chữa xe ô tô   236 - 255 20
6. Hệ thống biển báo hiệu đường bộ   256 - 355 100 9
7. Giải các thế sa hình    356 - 450 95 9
  Tổng   450 30

Trong bài này tôi đã trình bày chi tiết về cấu trúc đề thi lý thuyết lái xe với mỗi hạng bằng. Bạn đã hiểu được với mỗi hạng bằng lái, thì đề thi gồm bao nhiêu câu hỏi mỗi dạng, và tổng cộng bao nhiêu câu trong đề thi.

Hy vọng bạn tìm thấy thông tin hữu ích cho việc ôn thi của mình. Chúc bạn thi tốt!